• Aspekti

    Venera i Pluton

    Venera i pluton. -I kad umreš voliš. -Kako znas da voliš? -Zato što sam umrla. Venera i Pluton Ovo je priča o ljubavi koja se stalno rađa. Voli se više i dublje. Koja ne može da se oseti dok se ne oslobodi. Zato se i kaže da se vremenom sve više i dublje voli. Sem u slučaju, kada drugi pokazatelji ne ukažu na isklljučivo karmiči odnos, gde s vremenom dolazi do sve veće mržnje, do potpunog uništenja.  Kako se izboriti sa opsesijom/neharmoničnim aspektima? Ne radi se samo o aspektima između Venere i Plutona, Već bilo koji odnos između serije 7 i 8 kao i 2. Poput Plutona u sedmoj ili…