Nešto drugo

Sedma kuća u natalnoj karti – Svest o sebi i drugima

Dok smo mladji nemamo baš svest ni osebi jer živimo svoju porodicu, znači svoj Mesec i svoj IC. Pa kako kažu ASC – podznak deluje posle 20/30. Ako ima povezanosti i sa DC, imamo jako svest ondrugima, i nas same u odnosu na druge i šta je to što oni nude u nama. Tako da lako možemo da postignemo dogovor. I obe strane bude zadovoljne. Ukoliko je neko slabiji od nas. Kada je nas dsc jak th svest ondrugima jaka. Sve ide na našu ruku. U mladosti je teško i sebe da zavolimo jer nismo svesni naših mogućnosti našeg Asc.

Zato i dolazimo u odnos sa drugima da bismo imali svest, odakle dolaze osecanja i u kom obliku. Da bismo osecaju dali oblik. Svrhu postojanja.

Da samo imamo ascedent i mars, ne bismo imali svest zato postoji energija. Ovako imamo fokus i nešto se dešava na materijalnok planu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.