Nešto drugo

Ambicija

Tu gde je velika visina tu je i veliki pad.

Sto se kaze ko visoko leti nisko, pada.

Da, ali ako se gleda negativno.

Ako se gleda da svaka planina ima svoje podnozje. I da ispod svake visine stoji dubina, rupa, provalija. Znaci da posle perioda rada napredka i zdrave ambicije, sledi period mirovanja, prihvatanja nenapredka. Od koga isto tako imamo koristi. Ali mislimo da nemamo, jer su nas učili samo da se penjemo i radimo. Jer ako ne radimo, lenji smo. Nismo ni za šta.

Ni za di smo nismo.

Čovek ne sme da uživa. Zaboravili smo svoju nemoć. A uveličali smo svoju glad. Želju za napredkom, vladanjem. Gledanjem sa vrha! A zaboravili odakle smo pošli. Ali zakon fizike se pobrionuo i za to. Tako da ćemo se svakako lepo sići. Ili pasti ako gledamo dramatično na promenu. Mars i Saturn u Jarcu treba da sarađuju. A ne da se mrze kao u Ovnu(Saturn u lošem dostojanstvu u Ovnu) U Ovom slučaju.

Ali ne treba brkati babe i žabe.

Mržnja ove dve planete u Ovnu je svakako poželjna. Inače bi čovek kao pojedinac stalno bio pod kontrolom onog koji mu se nametne. Ali čovek prati svoje želje. Koje ga čine živim, i daju smisao životu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.